სერვისები

„აისი“ – სოციალური რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: მსუბუქი და საშუალო სწავლის უნარის შეზღუდვის მქონე ბავშვები და მოზარდები 8–დან 20 წლამდე
   
მისამართი: თბილისი, ლარსის შესახვევი 3
ტელეფონი: 91 32 13
ელ–ფოსტა:  
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ნანა ცარციძე (დირექტორი)


„ალტერ ეგო“ – კავშირი
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირები
მომსახურების ფორმა: მკურნალობა, რეაბილიტაცია (არტ–თერაპია, ჯგუფური შეხვედრები, ერგოთერაპია, კულტურული ღონისძიებები), საგანმანათლებლო საქმიანობა, მოსახლეობის ინფორმირება
   
მისამართი: თელავი, რუსთაველის ქ.11
ტელეფონი: 8(250) 7 51 93
ელ–ფოსტა: alteregou@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ირინა გეგეჭკორი (თავმჯდომარე)


„ამაგი“
სერვისის მომხმარებელი: ფსიქიკური პრობლემების მქონე ხანდაზმულები

მომსახურების ფორმა: ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის ბაზაზე ამბულატორიული დახმარება; კლუბური პრევენციული საქმიანობა; საგანმანათლებლო აქტივობა გერიატრიის საკითხებზე (პროფესიონალები და ზოგადად მოსახლეობა); ფსიქიკური პრობლემების პრევენციისა და მკურნალობის ყველა დონის მოცვა.
   
მისამართი: თბილისი, კ.ქუთათელაძის ქ.3
ტელეფონი: 39 02 80, 899 57 08 51
ელ–ფოსტა: amagi_e@hotmail.com, unionamagi@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ნესტან დუდუჩავა (თავმჯდომარე)


„ანიკა“
დღის ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდები


   
მისამართი: თბილისი, თემქა მე–11მ/რ. მე–3 კვრ.
ტელეფონი: 44 55 03
ელ–ფოსტა: geoanika@hotmail.com; geo_anika@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ირინა ინასარიძე (დირექტორი)


„ანტისტიგმა“ – ასოციაცია
დღის აქტივობების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: გლდანის რაიონში მცხოვრები ფსიქიკური პრობლემების მქონე მოზრდილი პირები პირები და მათი ოჯახის წევრები

მომსახურების ფორმა: ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული კონსულტაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია
   
მისამართი: თბილისი, გლდანის I მიკრო რაიონი, 20ა კორპუსი, ბ. 44
ტელეფონი: 58 18 38
ელ–ფოსტა: antistigma@caucasus.net
ვებ–გვერდი: www.antistigma.ge
საკონტაქტო პირი: ნატალია ხონელიძე (აღმასრულებელი დირექტორი)


ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი
სამკურნალო–საგანმანათლებლო ცენტრი
სერვისის მომხმარებლები: ბავშვები ნეირომოტორული განვითარების დარღვევებით, როგორიცაა ცერებრული დამბლა, ნერვ–კუნთოვანი დაავადებები, ნეიროინფექციები, ნეიროტრავმები, სისხლის მიმოქცევის მოშლის, პერიფერიული ნერვების დაზიანების ნარჩენი მოვლენები, ეპილეფსია და სხვა.

მომსახურების ფორმა: ფიზიკური თერაპია, მეტყველებისა და კომუნიკაციის თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, ბოტულინის ტოქსინით თერაპია, ორთეზირება, ფსიქოკორექცია; ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა; სპეციალური ტესტირება ფიზიკური და გონებრივი ფუნქციის შესაფასებლად
   
მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ.2/6
ტელეფონი: 52 78 89, 52 66 49. ფაქსი: 52 78 89
ელ–ფოსტა: ccnnr@caucasus.net
ვებ–გვერდი: www.ccnnr.com; www.ccnnr-geo.com
საკონტაქტო პირი: ზაზა კაკუშაძე (დირექტორი)


ბავშთა სოფელი (ფონდი „პირველი ნაბიჯი“)
სადღეღამისო, საცხოვრებელი დაწესებულება
სერვისის მომხმარებელი: შეზღუდული ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და მოზარდები

მომსახურების ფორმა: საცხოვრებელი პროგრამა – მოვლა და ზრუნვა „პირველი ნაბიჯის“ ბავშვთა სოფელში ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე სამედიცინო, სპორტულ-განმავითარებელი და სოციალური ინკლუზიის ქვეპროგრამების მიხედვით; სასწავლო პროგრამა.
   
მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21
ტელეფონი: 25 25 19, 25 23 08, 23 01 40
ელ–ფოსტა: keti.melikadze@tfs.ge
ვებ–გვერდი: www.tfs.ge
საკონტაქტო პირი: ნინო მუსელიანი


ბაკურ კოტეტიშვილის ფსიქო–ნევროლოგიური კლინიკა
მომსახურების ფორმა: ფსიქო–ნევროლოგიური ამბულატორია – ნევროლოგიური, ფსიქოლოგიური, ოფთალმოლოგიური, ელექტროფიზიოლოგიური, რადიოლოგიური, სარეაბილიტაციო მომსახურებით
   
მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ.9
ტელეფონი: 45 26 25. ფაქსი: 91 39 69
ელ–ფოსტა: bkneuroge@yahoo.com
ვებ–გვერდი: www.bkneuro.ge
საკონტაქტო პირი: ბაკურ კოტეტიშვილი


„ბემონი“ – ნარკოლოგიური კლინიკა
სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურება
სერვისის მომხმარებელი: მავნე ნივთიერებების მომხმარებლები

მომსახურების ფორმა: სტაციონარული და ამბულატორიული ნარკოლოგიური ანონიმური მომსახურება
   
მისამართი: თბილისი, ქავთარაძის ქ. 16, სართ. 7
ტელეფონი: 18 60 60, 18 86 00, ფაქსი: 18 60 60
ელ–ფოსტა: bemoni@caucasus.net
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: თამარ სირბილაძე (თავმჯდომარე)


„ბილიკი“ და „სხივი“ (საზოგადოება „ბილიკი“)
დღის მომსახურების ცენტრები
სერვისის მომხმარებელი: ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში სავაჭროდ და სამათხოვროდ არიან გამოსულები; ბავშვები ღარიბი ოჯახებიდან (მ.შ. დევნილი); ბავშვები შეფერხებული გონებრივი განვითარებით

სამსახურები: ფსიქოლოგიური სამსახური, სოციალური სამსახური, სამედიცინო სამსახური, ტრენინგ-ცენტრი, ოჯახის მხარდაჭერის სამსახური, საგანმანათლებლო სტუდია, შემოქმედებითი სტუდია, პროფესიული უნარების შემსწავლელი სტუდია, ბავშთა კლუბები
   
მისამართი: გორი, რუსთაველის 19ა
ტელეფონი: 8(270) 7 54 10. ფაქსი: 8(270)7 72 91
ელ–ფოსტა: contact@biliki.ge
ვებ–გვერდი: www.biliki.ge
საკონტაქტო პირი: მარიკა მღებრიშვილი (დირექტორი)


„თაობა“ – ფონდი
მრავალფუნქციური ცენტრი თბილისსა და გორში
სერვისის მომხმარებელი: უძლური და გარიყული ხანდაზმულები

მომსახურების ფორმა: სამედიცინო და სოციალური დახმარება – დაავადებების პრევენცია, საჭირო შემთხვევაში - დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ინტერესების დაცვა, მორალურ-ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და საყოფაცხოვრებო დახმარება; უძლური ხანდაზმულებისთვის – შინმოვლის სამსახური და ამბულატორია, ხოლო გარიყულებისთვის - კლუბი და სოციალური საწარმო.
   
მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის ქუჩა 187ა
ტელეფონი: 23 17 21, 899 55 42 25
ელ–ფოსტა: taoba@taoba.org.ge, office@taoba.org.ge
ვებ–გვერდი: www.taoba.org.ge
საკონტაქტო პირი: უჩა ვახანია (დირექტორი)


თბილისის ბავშთა დახმარების ცენტრი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მედიცინის განვითარების ფონდი)
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ან რისკის ქვეშ მყოფი 0–18 წლამდე ასაკის ბავშვები, მათი მშობლები და სხვა ოჯახის წევრები, მომვლელები

მომსახურების ფორმა: ფსიქოლოგიური და იურიდიული კონსულტაციები
   
მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 34, ნაკვეთი 19, ბინა 1
ტელეფონი: 42 14 22. ფაქსი: 42 14 23
ელ–ფოსტა: info@phmdf.ge
ვებ–გვერდი: www.phmdf.ge
საკონტაქტო პირი: ლია სარალიძე (დირექტორი)


„თემი ქედელი“ (სიღნაღის რეგიონის უმწეოთა თერაპიის კავშირი)
სადღეღამისო, საცხოვრებელი დაწესებულება
სერვისის მომხმარებელი: გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირები 16 წლის ასაკიდან

მომსახურების ფორმა: შრომა სოციალურ–თერაპიულ სახელოსნოებში (საბაღე–სამეურნეო სამუშაოები, ძროხების ფერმა, გობელენის და თექის დამზადება), არტთერაპია, მუსიკა, დრამა
   
მისამართი: სიღნაღი, ქედელი
ტელეფონი: 899 23 09 38
ელ–ფოსტა: signagi@heim.ge
ვებ–გვერდი: www.khedeli.nl, www.qedeli.ge
საკონტაქტო პირი: ლალი ხანდოლიშვილი (დირექტორი)


„თემი“ – საქველმოქმედო კავშირი
სადღეღამისო, საცხოვრებელი დაწესებულება
სერვისის მომხმარებელი: ყველა ასაკის და შესაძლებლობის, მათ შორის ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშები და მოზრდილები; ხანდაზმულები

საქმიანობა: სასოფლო–სამეურნეო სამუშაოები
   
მისამართი: გრემი
ტელეფონი: 899 53 57 12
ელ–ფოსტა: n.kvashali@temi-community.org
ვებ–გვერდი: www.temi-community.org
საკონტაქტო პირი: ნიკა კვაშალი


„ია“ – კავშირი
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვები და მოზარდები
   
მისამართი: თბილისი, გურჯაანის ქუჩა 20
ტელეფონი: 74 75 51, 855 50 55 49
ელ–ფოსტა:  
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ნინო ჭაბუკიანი (დირექტორი)


"იმედი" – საგანმანათლებლო ინტეგრირებული რესურს-ცენტრი სკოლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის (ასოციაცია „ბავშვი და გარემო“)
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: ცერებრული დამბლისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის ორგანული დაზიანების, ჰიპერაქტიული და ყურადღების დეფიციტის მქონე 0-18 წლის ასაკის ბავშვები

მომსახურების ფორმა: ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია; 3-9 წლის ასაკის ბავშვების მომზადება ინკლუზიური სწავლებისთვის; არაფორმალური განათლება, შემოქმედებითი საქმიანობა; ადრეული დახმარების პროგრამა ოჯახებთან
   
მისამართი: თბილისი, ბესიკის ქ. 5
ტელეფონი: 25 38 32, 93 60 37, 94 37 35. ფაქსი: 94 37 35
ელ–ფოსტა: bavshvi@caucasus.net, bavshvidagaremo@yahoo.com
ვებ–გვერდი: www.childandenvironment.org.ge
საკონტაქტო პირი: ნანა იაშვილი (ასოციაციის თავმჯდომარე)


„ინვალიდი ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: თბილისის საბურთალოს და ისანი–სამგორის რაიონების სხვადასხვა დიაგნოზის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 5–დან 32 წლამდე დიაგნოზებით: ბავშვთა ცერებრული დამბლა, ეპილეფსია, მსუბუქი და საშუალო ხარისხის გონებრივი ჩამორჩენილობა, დაუნის სინდრომი, ქცევით დარღვევა.
   
მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 76 ბ, სართული 3
ტელეფონი: 36 44 00, 23 17 21, 877 71 56 09
ელ–ფოსტა: maia@disability.ge
ვებ–გვერდი: www.disability.ge
საკონტაქტო პირი: მაია ბიბილეიშვილი (დირექტორი)


კრიზისული დახმარების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი (ასოციაცია „ნდობა“)
ამბულატორიული ტიპის ანონიმური სამსახური
სერვისის მომხმარებელი: კრიზისში მყოფი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ფსიქოსოციალური პრობლემების მქონე ბავშვები, მოზარდები და მოზრდილები

მომსახურების სფერო: სამედიცინო კონსულტაცია, ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, სოციალური კონსულტაცია, იურიდიული კონსულტაცია, ფსიქოდიაგნოსტიკა, ფსიქოკორექცია, ფსიქოთერაპია, ფარმაკოთერაპიული კონსულტაცია, კრიზისული ინტერვენცია, ოჯახური კონსულტირება, ფსიქოსაგანმანათლებლო მუშაობა
   
მისამართი: თბილისი, მ. წინამძღვრიშვილის ქუჩა 102
ტელეფონი: 911 000, 95 41 62
ელ–ფოსტა: outpatient@ndoba.org.ge
ვებ–გვერდი: www.ndoba.org.ge
საკონტაქტო პირი: ბაია ნიკოლაიშვილი (ცენტრის ხელმძღვანელი)


„მშობელთა ხიდი“
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშები ფსიქიკური პრობლემებით

მომსახურების ფორმა: არტთერაპია, მუსიკა–თერაპია, დრამთერაპია, ქართული ქორეოგრაფია, სპორტული დარბაზი, ტრენაჟორები
   
მისამართი: თბილისი, ჩიქობავას ქ.29
ტელეფონი: 877 47 34 40
ელ–ფოსტა: teonakacheishvili@yahoo.com, ktea@rambler.ru
ვებ–გვერდი: www.specialneeds.org.ge
საკონტაქტო პირი: თეონა ყაჭეიშვილი (თავმჯდომარე)


„მშობლების თანადგომა“ – შშმ მოზარდთა კავშირი
დღის აქტივობების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: შეზღუდული შესაძლებლობის, მათ შორის ფსიქიკური პრობლემების მქონე 7–18 წლის ბავშები და მოზარდები

მომსახურების ფორმა: დღის აქტივობები, სამედიცინო გამოკვლევები, კულტურული ღონისძიებები
   
მისამართი: თბილისი, რ.ლაღიძის ქ.7
ტელეფონი: 891 66 85 77
ელ–ფოსტა:  
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ნათია კიკვაძე (დირექტორი)


„მწვანე სახლი“ – ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: აუტისტური სპექტრისა და ფსიქო-ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვები და მათი მშობლები

მომსახურების ფორმა: ფსიქოლოგიური მომსახურება 4 წლამდე ბავშვებისა და მათი მშობლებისათვის
   
მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის პრ. ჩიხი I, 37 („მზიურის“ ტერიტორია)
ტელეფონი: 25 32 44, 899 64 06 67
ელ–ფოსტა: mcvanesakhli&@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: მარინა ტარასაშვილი (მენეჯერი )


„ნაპერწკალა“ – ინტელექტდაქვეითებულ ბავშვთა ხელოვნების სკოლა (სოციალური ადაპტაციის ცენტრი „ოაზისი“)
საკვირაო სკოლა
სერვისის მომხმარებელი: ინტელექტდაქვეითებული ბავშვები და ახალგაზრდები (10–22 წლის ასაკის)

მომსახურების ფორმა: შრომა სახელოსნოებში – ქარგვა, ქსოვა, ხის მხატვრული დამუშავება, ხის სათამაშოების დამზადება, ფერწერა, თიხით ძერწვა
   
მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას II კვარტალი, კორპუსი 9 ა
ტელეფონი: 899 10 09 71
ელ–ფოსტა: dalisakukuladze@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: დალისა კუკულაძე (დირექტორი)


ნებაყოფლობითი კონსულტირების და ტესტირების ახალგაზრდული ცენტრი (ასოციაცია „თანადგომა“)
სერვისის მომხმარებელი: რეპროდუქციული ასაკის მოსახლეობა
მომსახურების ფორმა: ცხელი ხაზი, პირისპირ კონსულტაციები, გასვლითი საველე სამუშაოები

თბილისი
   
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 76-ბ, ბავშვთა ფედერაცია
ტელეფონი: 30 02 03 (ცხელი ხაზი)
ელ–ფოსტა: vct_tbilisi@tanadgoma.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი:  


ბათუმი
   
მისამართი: დიმიტრი თავდადებულის ქ. № 11
ტელეფონი: 8(222) 7 70 42; 8(222) 7 42 13 (ცხელი ხაზი)
ელ–ფოსტა: batumi@tanadgoma.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი:  


ქუთაისი
   
მისამართი: ოცხელის ქ. № 2
ტელეფონი: 8(231) 6 50 27; 8(231) 6 50 26 (ცხელი ხაზი)
ელ–ფოსტა: kutaisi@tanadgoma.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი:  


ზუგდიდი
   
მისამართი: კ. გამსახურდიას ქ. № 206
ტელეფონი: 8(215) 5 12 03 (ცხელი ხაზი)
ელ–ფოსტა: zugdidi@tanadgoma.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი:  


პიროვნების განვითარების კლუბი (ასოციაცია „ნდობა“)
სერვისის მომხმარებელი: ბავშვები, მოზარდები და მოზრდილები, რომლებსაც აქვთ ფსიქოლოგიური და სოციალურ ადაპტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები

მომსახურების ფორმა: სარეადაპტაციო-განმავითარებელი ჯგუფური შეხვედრები
   
მისამართი: თბილისი, ღამბაშიძის ქუჩა 2/ა
ტელეფონი: 98 21 71
ელ–ფოსტა: club@ndoba.org.ge
ვებ–გვერდი: www.ndoba.org.ge
საკონტაქტო პირი: რუსუდან ლომიძე


პორტიჯის ადრეული განვითარების პროგრამა
სერვისის მომხმარებლები: განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 0–7 წლამდე ბავშვები: ცერებრული დამბლა, დაუნის სინდრომი, აუტისტური სპექტრი და ა.შ.
   
მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 32
ტელეფონი: 232232, 893344531
ელ–ფოსტა: tsintsadze@hotmail.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ნინო ცინცაძე


„რეა“ – კავშირი
დღის აქტივობების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვები და მოზრდილები

მომსახურების ფორმა: თერაპიული შრომა სახელოსნოებში, არტთერაპია, დრამა
   
მისამართი: თბილისი, ჭონქაძის ქ.29
ტელეფონი: 93 34 42, 893 50 14 47, ფაქსი: 98 61 71
ელ–ფოსტა: else@caucasus.net
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ციცი წიქორიძე


„საფარი“ – ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი
დღის მომსახურების ცენტრი და თავშესაფარი (ცენტრის ბაზაზე), რეგიონული ქსელით ზუგდიდსა და ნაფარეულში
სერვისის მომხმარებელი: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი

მომსახურების ფორმა: ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია, იურიდიული კონსულტაციები როგორც ცენტრში, ასევე თავშესაფარში
   
მისამართი: თბილისი, ვ.ანჯაფარიძის 9
ტელეფონი: 22 54 02, 22 06 89
ელ–ფოსტა: office@gol.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ნატალია ზაზაშვილი (დირექტორი)


„სახლი“ – ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი

მომსახურების ფორმა: ფსიქო-სოციალური კონსულტაცია და რეაბილიტაცია; იურიდიული კონსულტაცია
   
მისამართი: თბილისი, ინგოროყვას ქ. 26
ტელეფონი: 98 90 80. ფაქსი: 93 26 35
ელ–ფოსტა: sakhli13@hotmail.com, saxli@gol.ge
ვებ–გვერდი: www. saxli.gol.ge
საკონტაქტო პირი: რუსუდან ფხაკაძე (დირექტორი)


„სონოკურის“ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი, შპს
დღის და სადღეღამისო სტაციონარი, ამბულატორიული მომსახურება
სერვისის მომხმარებელი: ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე პირები 16 წლის ასაკიდან
   
მისამართი: თბილისი, ნუციბიძის IV მ/რ, მხატვრების დასახლება 7
ტელეფონი: 21 86 00, 21 87 00, 21 65 11. ფაქსი: 21 65 16
ელ–ფოსტა:  
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: გიორგი ნანეიშვილი (კლინიკის დირექტორი)


სოციალური თერაპიის სახლი (კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ)
დღის აქტივობების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირები 16 წლის ასაკიდან

მომსახურების ფორმა: შრომა სოციალურ–თერაპიულ სახელოსნოებში, არტთერაპია, დრამა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა
   
მისამართი: თბილისი, უბილავას ქ.9
ტელეფონი: 77 63 07, 77 54 85. ფაქსი: 77 54 85
ელ–ფოსტა: info@apnsc.ge
ვებ–გვერდი: www.apnsc.ge
საკონტაქტო პირი: ნანა ლომაძე, ნანა ჩიტალაძე (მენეჯერები)


უნივერსიტეტის სოციალ–თერაპიული სახელოსნო (კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ)
დღის აქტივობების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირები 16 წლის ასაკიდან

მომსახურების ფორმა: შრომა სოციალურ–თერაპიულ სახელოსნოში, არტთერაპია, პოლიგრაფიული მომსახურება დამკვეთებისთვის
   
მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 11, თსუ III კორპუსი
ტელეფონი: 898 22 94 86, 22 42 49, 77 63 07. ფაქსი: 77 54 85
ელ–ფოსტა: maikiru@mail.ru, info@apnsc.ge
ვებ–გვერდი: www.apnsc.ge
საკონტაქტო პირი: მაია კარბელაშვილი (მენეჯერი)


ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი (საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია)
დღის მომსახურების ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები

მომსახურების ფორმა: მულტიდისციპლინური გუნდი – მკურნალობა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია (არტთერაპია, ერგოთერაპია); კოგნიტურ–ბიჰევიორული თერაპია, ფსიქოთერაპია
   
მისამართი: თბილისი, ასათიანის ქ.10
ტელეფონი: 31 10 80
ელ–ფოსტა: achiko@gamh.org.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: არჩილ ბეგიაშვილი


ცხელი ხაზი –გადაუდებელი სატელეფონო ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი (ასოციაცია „ნდობა“)
სადღეღამისო
სერვისის მომხმარებელი: ნებისმიერი ასაკის ადამიანი ფსიქოსოციალური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებით – ფსიქოლოგიურ კრიზისში მყოფნი, მარტოხელები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონენი, და სხვა.

მომსახურების ფორმა: ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, პირველადი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, ფსიქოგანათლება, კრიზისული კონსულტირება, ინფორმირება
   
მისამართი:  
ტელეფონი: 921 000 (სადღეღამისო არხი);
ელ–ფოსტა: hotline@ndoba.org.ge
ვებ–გვერდი: www.ndoba.org.ge
საკონტაქტო პირი: თამარ სვანიძე (ცენტრის ხელმძღვანელი)


ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის (ძდექ) კრიზისული ცენტრი თბილისსა და რეგიონებში
სერვისის მომხმარებელი: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი

მომსახურების ფორმა: ფსიქოსოციალური და სამართლებრივი დახმარება სატელეფონო ცხელი ხაზით, ვიზიტით, თავშესაფრით

თბილისი
   
მისამართი: თბილისი, ანტონოვსკაიას 9/10
ტელეფონი: 39 89 34 (ცხელი ხაზი)
ელ–ფოსტა: antiviolence@avng.ge
ვებ–გვერდი: www.avng.ge
საკონტაქტო პირი: ნატო შავლაყაძე (თავმჯდომარე)


შიდა ქართლის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: გორი, აღმაშენებლის ქ.5
ტელეფონი: 855 15 05 43
ელ–ფოსტა: lamarash@rambler.ru
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ლამარა შაყულაშვილი (თავმჯდომარე)


კახეთის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: გურჯაანი, ნონეშვილის ქ.13 (გამგეობის შენობაში)
ტელეფონი: 899 51 20 25
ელ–ფოსტა: gilda@rambler.ru
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ჯილდა ნიბლაძე (თავმჯდომარე)


მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: მცხეთა, აღმაშენებლის ქ.95
ტელეფონი: 893 26 61 51
ელ–ფოსტა: tamar_mai@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: თამარ მაისურაძე (თავმჯდომარე)


მარნეულის რაიონული კომიტეტი
   
მისამართი: მარნეული, გიორგაძის ქ.3
ტელეფონი: 893 20 50 65
ელ–ფოსტა: lsuleimanova@yahoo.com, lesul@yandex.ru
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ლეილა სულეიმანოვა


სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: ახალციხე, კოსტავას ქ.18
ტელეფონი: 899 11 00 41
ელ–ფოსტა: nonaberidze@bog.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: ნონა ბერიძე (თავმჯდომარე)


სამცხე–ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება
   
მისამართი: ახალციხე, თბილისის ქ.9
ტელეფონი: 899 54 83 44
ელ–ფოსტა: marinamodebadze@rambler.ru
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: მარინა მოდებაძე (თავმჯდომარე)


იმერეთის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. 37ა
ტელეფონი: 899 27 92 76
ელ–ფოსტა: m_metskhvarishvili@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: მაია მეცხვარიშვილი (თავმჯდომარე)


აჭარის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: ბათუმი, კ.გამსახურდიას ქ.13
ტელეფონი: 877 59 99 92
ელ–ფოსტა: svetalog@inbox.ru
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: სვეტლანა ლოგუა (თავმჯდომარე)


გურიის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ.4
ტელეფონი: 899 27 14 07
ელ–ფოსტა: egadia@yahoo.com
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: მაია ბერიძე


რაჭა–ლეჩხუმის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: ამბროლაური, თამარ მეფის ქ.1
ტელეფონი: 899 50 56 60
ელ–ფოსტა: racha@avng.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: სოფო შარაბიძე (თავმჯდომარე)


სამეგრელოს რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.87
ტელეფონი: 893 30 65 60
ელ–ფოსტა: maiakalandia@yahoo.com, samegrelo@avng.ge
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: მაია კალანდია (თავმჯდომარე)


სვანეთის რეგიონული კომიტეტი
   
მისამართი: დაბა მესტია, სტალინის ჩიხი 1
ტელეფონი: 899 54 91 42
ელ–ფოსტა: ruso-nakani@rambler.ru
ვებ–გვერდი:  
საკონტაქტო პირი: რუსუდან ნაკანი (თავმჯდომარე)


წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
სერვისის მომხმარებელი: წამების, არაჰუმანური ან დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლნი და მათი ოჯახის წევრები. სამიზნე ჯგუფები: იძლებით ადგილნაცვალი პირები, სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან დაზარალებული პირები, ლტოლვილები

მომსახურების ფორმა: ფსიქოლოგიური, ფსიქოთერაპიული, სამედიცინო, იურიდიული, სოციალური დახმარება
   
მისამართი: თბილისი, ვ. ანჯაფარიძის ქ.9
ტელეფონი: 22 06 89. ფაქსი: 22 54 02
ელ–ფოსტა: gcrt@gol.ge
ვებ–გვერდი: www.gcrt.ge
საკონტაქტო პირი: ლელა ცისკარიშვილი (დირექტორი)


წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი „ემპათია“
სერვისის მომხმარებელი: წამების და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლნი და მათი ოჯახის წევრები – პატიმრები, ყოფილი პატიმრები, სახელმწიფო რეპრესიის მსხვერპლნი, ლტოლვილები, თავშესაფრის მაძიებლები, საომარი კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მშვიდობიანი მოსახლეობა.

მომსახურების ფორმა: მკურნალობა და რეაბილიტაცია
   
მისამართი: თბილისი, კანდელაკის ქ.23
ტელეფონი: 38 10 15
ელ–ფოსტა: centre@empathy.ge
ვებ–გვერდი: www.empathy.ge
საკონტაქტო პირი: მარიამ ჯიშკარიანი (პრეზიდენტი)

 

საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემზე დაფუძნებული ამბულატორიული სერვისის მოდელის შემუშავება და პილოტირება