კოალიცია მადლიერი იქნება თქვენს მიერ გაღებულ ნებისმიერი სახის შემოწირულობაზე, რაც მოხმარდება კოალიციის მისიისა და მიზნების განხორციელებას და ვებ–გვერდის პერიოდულ განახლებას.
თქვენი შემოწირულობა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე:

Transfers in US DOLLAR:

Intermediary bank: Citybank NA., New York, USA
SWIFT: CITIUS33
Account with Institution:
Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22
3, Pushkini Street, 0105 Tbilisi, Georgia
Beneficiary: Georgian Mental Health Coalition
Account: 136351400

Transfers in EURO:

Internediary bank: Commerzbank, Frankfurt, Germany
SWIFT: COBADEFF
Account with Institution:
Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22
3, Pushkini Street, 0105 Tbilisi, Georgia
Beneficiary: Georgian Mental Health Coalition
Account: 136351400

Development and piloting of the community-based mental health outpatient service model in Georgia