კოალიცია მადლიერი იქნება თქვენს მიერ გაღებულ ნებისმიერი სახის შემოწირულობაზე, რაც მოხმარდება კოალიციის მისიისა და მიზნების განხორციელებას და ვებ–გვერდის პერიოდულ განახლებას.
თქვენი შემოწირულობა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე:

ანგარიში ეროვნულ ვალუტაში (ლარი)

ს/ს „საქართველოს ბანკის“ ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი: 220101502
მიმღები: საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205 261 401
ანგარიშის ნომერი: 136351400

აშშ დოლარის გადმორიცხვა:

Intermediary bank: Citybank NA., New York, USA
SWIFT: CITIUS33
Account with Institution:
Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22
3, Pushkini Street, 0105 Tbilisi, Georgia
Beneficiary: Georgian Mental Health Coalition
Account: 136351400

ევროს გადმორიცხვა:

Internediary bank: Commerzbank, Frankfurt, Germany
SWIFT: COBADEFF
Account with Institution:
Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22
3, Pushkini Street, 0105 Tbilisi, Georgia
Beneficiary: Georgian Mental Health Coalition
Account: 136351400

საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემზე დაფუძნებული ამბულატორიული სერვისის მოდელის შემუშავება და პილოტირება